Pn-Pt: 09.00 - 17.00 (48) 609-655-184, (48) 668-352-401

Regulamin warsztatów

Warsztaty fotograficzne z Meg Loeks 18 lipca 2020 r. Niepołomice/k.Krakowa


I. Organizator
Warsztaty organizowane są przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie o nazwie: KAD.r Warsztaty Fotograficzne z Pasją.
Osobami wyznaczonymi przez Organizatora do prowadzenia warsztatów są Krystyna Sudoł i Dominika Sowa.
Dane kontaktowe:
– Dominika Sowa tel. 668-352-401 e-mail: fotografia@dominikasowa.pl
– Krystyna Sudoł tel. 609-655-184 e-mail: sudolkrysia@gmail.com

II. Warsztaty
Przedmiotem warsztatów fotografii jest praktyczna nauka przeprowadzania sesji zdjęciowej.
Zasady organizacji warsztatów zawarte są w niniejszym Regulaminie. Warunkiem udziału w warsztatach jest akceptacja postanowień Regulaminu. W tym celu każdy zgłoszony uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego.

III. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://kad-r.pl/meg-loeks/

IV. Zmiany terminu warsztatów
Organizator zachowuje prawo odwołania warsztatów na 3 dni przed dniem ich rozpoczęcia. Warsztaty mogą być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub listów poleconych. Jeżeli warsztaty zostaną odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot wniesionej ceny warsztatów. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

V. Opłaty i warunki płatności za warsztaty
1. Aktualne opłaty za warsztaty znajdują się na stronie http://kad-r.pl/meg-loeks/
2. Opłaty za warsztaty obejmują: uczestnictwo w warsztatach, catering
3. Organizator pobiera opłaty z góry w 2 częściach:
– zadatek (1000 PLN), który musi być wpłacona w terminie 5 dni od daty zgłoszenia chęci udziału w warsztatach
– pozostała część (1690 PLN), która musi być wpłacona do 18 maja 2020 r.
4. Wpłat dokonuje się na przekazany rachunek bankowy Organizatora (drogą mailową, w odpowiedzi na dokonane zgłoszenie chęci udziału w warsztatach).
5. W terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki, Organizator potwierdza wpłatę zaliczki – drogą elektroniczną.
6. W terminie 7 dni od daty otrzymania 2 raty, Organizator potwierdza wpłatę 2 raty – drogą elektroniczną.
7. Jeśli uczestnik wypełnia zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach po 18 maja 2020 roku, dokonuje wpłaty całej kwoty w wysokości 2690 zł.
7. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał terminowej płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na warsztaty została wyczerpana.

VI. Rezygnacja
1. Rezygnacja z warsztatów możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora do 45 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
2. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnych odstępstw w przypadku uzasadnionej rezygnacji i umożliwienie uczestnictwa w warsztatach w innym terminie bez pobierania opłat.
4. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku kiedy uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w warsztatach – po poinformowaniu organizatora – może odsprzedać swoje miejsce (obowiązuje ta sama cena).

VII. Przebieg warsztatów
1. Organizator zastrzega możliwość fotografowania warsztatów, w tym jego Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do późniejszego ich wykorzystania w celu umieszczania ich w internecie do promowania warsztatów w każdy inny wybrany przez Organizatora sposób.
2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie warsztatów w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
3. Wszystkie elementy składowe warsztatów są własnością intelektualną, materialną Meg Loeks i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora.
4. Uczestnik nie może wykorzystywać wiedzy zdobytej na warsztatach z Meg Loeks podczas prowadzenia własnych warsztatów przez okres 3 miesięcy od daty uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Meg Loeks.
5. Uczestnik może wykorzystać zdjęcia zrobione na warsztatach: na swojej stronie jako część własnego portfolio i na mediach społecznościowych- z oznaczeniem, że zostały zrobione podczas warsztatów z Meg Loeks – organizowanych przez KAD.r. Zdjęć zrobionych podczas warsztatów uczestnik nie może wykorzystać do celów komercyjnych (sprzedaży, udziału w konkursach, reklamach).

VIII. Obowiązki uczestnika warsztatów
Obowiązkiem uczestnika w czasie trwania warsztatów jest:
– przestrzeganie planu warsztatów
– szanowanie innych kursantów i prowadzących
– czekanie na własną kolejkę wykonywania zdjęć (kolejka jest ustalana przez prowadzących).
– zabrania się nagrywania przebiegu warsztatów chyba, że prowadzący wyrazi na to zgodę.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą przy ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa.
2. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez KAD.r – Warsztaty Fotograficzne z Pasją w celu przygotowania faktury VAT, umowy oraz kontaktu w kwestii wybranych szkoleń. Realizacja celów marketingowych w ramach współpracy naszej Firmy z Zaufanymi Partnerami zewnętrznymi zawsze wymaga wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody.
3. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezgodności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.
4. Masz prawo do dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia.
5. W każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać kontaktując się bezpośrednio z KAD.r na adres warsztaty@kad-r.pl.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

X. Odpowiedzialność
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści przekazywane przez prowadzącego warsztaty.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas warsztatów.

XI. Zmiany Regulaminu
Organizator zastrzega prawo zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie – stałych lub tymczasowych, uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Przejdź do strony warsztatów oraz formularza rejestracji

Warsztaty z Meg Loeks