Pn-Pt: 09.00 - 17.00 (48) 609-655-184, (48) 668-352-401

Regulamin Warsztatów plenerowych

Warsztaty Fotografii plenerowej z Krystyną Sudoł i Dominiką Sową – 26 września 2020 rok – Niepołomice/k.Krakowa

I. Organizator
Warsztaty organizowane są przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie o nazwie: KAD.r Warsztaty Fotograficzne z Pasją.
Osobami wyznaczonymi przez Organizatora do prowadzenia warsztatów są Krystyna Sudoł i Dominika Sowa.
Dane kontaktowe:
– Dominika Sowa tel. 668-352-401 e-mail: fotografia@dominikasowa.pl
– Krystyna Sudoł tel. 609-655-184 e-mail: sudolkrysia@gmail.com

II. Warsztaty
Przedmiotem warsztatów fotografii jest praktyczna nauka przeprowadzania sesji zdjęciowej.
Zasady organizacji warsztatów zawarte są w niniejszym Regulaminie. Warunkiem udziału w warsztatach jest akceptacja postanowień Regulaminu. W tym celu każdy zgłoszony uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego.

III. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://kad-r.pl/warsztaty-fotografii-plenerowej/

IV. Zmiany terminu warsztatów
Organizator zachowuje prawo odwołania warsztatów na 3 dni przed dniem ich rozpoczęcia. Warsztaty mogą być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub listów poleconych. Jeżeli warsztaty zostaną odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot kwoty wniesionej za warsztaty. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

V. Opłaty i warunki płatności za warsztaty
1. Aktualne opłaty za warsztaty znajdują się na stronie http://kad-r.pl/warsztaty-fotografii-plenerowej/
2. Opłaty za warsztaty obejmują: uczestnictwo w warsztatach, catering
3. Organizator pobiera opłatę z góry w 2 częściach:
– zadatek (490 PLN), który musi być wpłacona w terminie 3 dni od daty zgłoszenia chęci udziału w warsztatach
– pozostała część (700 PLN), która musi być wpłacona do 19 września 2020 r.
4. W przypadku kiedy uczestnik zapiszę się na warsztaty po 19 września 2020 r. Dokonuje wpłaty pełnej kwoty czyli 1190 zł.
5. Wpłat dokonuje się na przekazany rachunek bankowy Organizatora (drogą mailową, w odpowiedzi na dokonane zgłoszenie chęci udziału w warsztatach).
6. W terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki, Organizator potwierdza wpłatę zaliczki – drogą elektroniczną.
8. W terminie 7 dni od daty otrzymania 2 raty, Organizator potwierdza wpłatę 2 raty – drogą elektroniczną.
9. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał terminowej płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na warsztaty została wyczerpana.

VI. Rezygnacja
1. Rezygnacja z warsztatów możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
2. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnych odstępstw w przypadku uzasadnionej rezygnacji i umożliwienie uczestnictwa w warsztatach w innym terminie bez pobierania opłat.
4. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku kiedy uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w warsztatach – po poinformowaniu organizatora – może odsprzedać swoje miejsce (obowiązuje ta sama cena).

VII. Przebieg warsztatów
1. Organizator zastrzega możliwość fotografowania warsztatów, w tym jego Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do późniejszego ich wykorzystania w celu umieszczania ich w internecie do promowania warsztatów w każdy inny wybrany przez Organizatora sposób.
2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie warsztatów w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
3. Wszystkie elementy składowe warsztatów są własnością intelektualną, materialną Krystyny Sudoł i Dominiki Sowy i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora.
4. Uczestnik może wykorzystać zdjęcia zrobione na warsztatach: na swojej stronie jako część własnego portfolio i na mediach społecznościowych- najchętniej widziane z oznaczeniem, że zostały zrobione podczas warsztatów fotografii plenerowej z Dominika Sowa i Krystyna Sudoł. Zdjęć zrobionych podczas warsztatów uczestnik nie może wykorzystać do celów komercyjnych (sprzedaży, udziału w konkursach, reklamach).

VIII. Obowiązki uczestnika warsztatów
Obowiązkiem uczestnika w czasie trwania warsztatów jest:
– przestrzeganie planu warsztatów
– szanowanie innych kursantów i prowadzących
– czekanie na własną kolejkę wykonywania zdjęć (kolejka jest ustalana przez prowadzących).
– zabrania się nagrywania przebiegu warsztatów chyba, że prowadzący wyrazi na to zgodę.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą przy ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa.
2. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez KAD.r – Warsztaty Fotograficzne z Pasją w celu przygotowania faktury VAT, umowy oraz kontaktu w kwestii wybranych szkoleń. Realizacja celów marketingowych w ramach współpracy naszej Firmy z Zaufanymi Partnerami zewnętrznymi zawsze wymaga wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody.
3. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezgodności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.
4. Masz prawo do dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia.
5. W każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać kontaktując się bezpośrednio z KAD.r na adres warsztaty@kad-r.pl.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

X. Odpowiedzialność
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas warsztatów.

XI. Zmiany Regulaminu
Organizator zastrzega prawo zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie – stałych lub tymczasowych, uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Przejdź do strony – Warsztaty Fotografii plenerowej z Dominiką Sową i Krystyną Sudoł – Niepołomice 18 kwietnia 2020 r.
Warsztaty plenerowe